Logo Idfwo He

הטבות הארגון

Logo Idfwo He
מענקים רפואיים לאלמנות צה"ל וכוחות הביטחון

מענקים רפואיים לאלמנות צה"ל וכוחות הביטחון

מענקים רפואיים ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון

מענקים רפואיים ליתומי צה"ל וכוחות הביטחון הצעירים והבוגרים על פי קריטריונים משתנים

חבר הדור הבא

ילדי עמיתים ובני/בנות זוגם זכאים לכרטיס חבר הדור הבא

חבר מועדון צרכנות

חברות וחברי הארגון זכאים להנות מכרטיס חבר מועדון צרכנות

הגשת בקשה להלוואה

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל מסייע בכל שנה בהלוואות ובמענקים לחברי הארגון אשר נקלעו למצוקה כלכלית או בריאותית.

מענקים להתאמות דיור לצרכי הנגשה

חלוקת מענקים להתאמת דיור אשר בוצעה לצרכי הנגשה עבור אלמנות ויתומי צה"ל וכוחות הביטחון

סבסוד תיאטראות

סבסוד מנויי תיאטראות ברחבי הארץ לחברות וחברי הארגון

זמן אשכול

בלעדי לחברי ארגון אלמנות ויתומי צה"ל: 50% הנחה על הקורס הראשון בסמסטר!

דילוג לתוכן