Logo Idfwo He

מענקים רפואיים לאלמנות צה"ל וכוחות הביטחון

מענקים רפואיים לאלמנות צה"ל וכוחות הביטחון

זכאויות בהגשת בקשה:

אלמנות חברות בארגון בעלות ותק של שנה– טיפולי שיניים, טיפולים אלטרנטיביים, ניתוחים

גובה מענק מקסימלי:

7500 ש"ח בשנתיים.

על מנת להגיש בקשה לקבלת מענק רפואי יש להגיש את המסמכים הבאים:

  1. הפניית רופא: הפניית רופא בתוקף של עד שנתיים אחורנית מיום בקשת המענק.
  2. דרישת תשלום או קבלה מהמרפאה: קבלה עבור טיפולים שבוצעו ושולמו או הצעת מחיר על טיפולים שעתידים להתבצע. במקרה בו נשלחת הצעת מחיר, התשלום יועבר ישירות לגורם המטפל. על הקבלות/ הצעת המחיר להכיל את פירוט הטיפול.
  3. סכום מינימלי: סכום הקבלות המינימלי להגשה הינו 1,000 ₪.
  4. טופס מענק רפואי הניתן להורדה באתר

הוראות הגשה: 

  1. יש להגיש את כל המסמכים יחדיו.
  2. הוועדה מתקיימת אחת לחודש (לרוב בשבוע השלישי של כל חודש). בהתאם למועד הגשת הבקשה יוחלט לאיזו ועדה להעלות אותה.
  3. יש לשלוח את כלל המסמכים באחת מן הדרכים הבאות: באמצעות מייל לכתובת yifat@idfwo.org | באמצעות פקס למספר 03-6918403

 

דילוג לתוכן