Logo Idfwo He
Financial Grant

הצעת חוק למתן קצבת שארים לאלמנות 99

החוק החדש אשר הוגש בכנסת בא לייצר תיקון לאי-צדק אותו חוות אלמנות המילואים הבוגרות כבר 21 ושנים, עליו אמון הארגון יחד עם חבר הכנסת בועז ביסמוט. הצעת החוק מבקשת שיתקיים שינוי בחוק ויכללו גם את אלמנות המילואים לפני שנת 1999.

תוכן עניינים

הצעת חוק חדשה דורשת מתן קצבת שארים למי שהתאלמנה לפני שנת 1999

גם 50 שנה אחרי לא משאירים 1300 אלמנות מילואים מאחור.

כבר שני עשורים שאלמנות מילואים שהתאלמנו לפני שנת 1999 חוות אפליה בחסות החוק, כאשר חוקק חוק קצבת השארים בשנת 2002 המפצה כספית אלמנות מילואים שהתאלמנו החל משנת 1999. כך נשכחו מאחור 1300 אלמנות הזכאיות לפיצוי בעקבות נפילת אהובן.

כדי לתקן את העוול ביום ב' (16/1) הוגשה הצעת חוק המבקשת לתקן את חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם כך שיחול גם על אלמנות מילואים שהתאלמנו לפני שנת 1999.

בשנות ה- 80 מערכת הביטחון החליטה לאפשר מענק שארים עבור קרובי משפחותיהם של צוות אויר, שנהרגו בעת שירות מילואים. מענק השארים היה תגמול חד פעמי, סכומו היה זהה לביטוח חיים אותו מקבלים שאריו של חלל קבע. הסדר זה יצר אפליה בין משפחות חללי המילואים מצוותי האוויר למשפחות חללים מחיילות אחרים. בעקבות ההסדר החליטה הכנסת בשנת 2002 לחוקק את חוק תשלום קצבאות לחיילי מילואים ובני משפחותיהם, אשר ביטל באופן חלקי את האפליה. החוק קבע כי ישולמו לשאריו של חלל מילואים מענק חד פעמי בגובה דמי ביטוח חיים וקצבת שארים. עוד קבע החוק כי יחול רטרואקטיבית, החל מאלמנות שהתאלמנו לאחר ינואר 1999.

החוק יצר מחדל ואפליה נוספת כלפיי 1,300 אלמנות מילואים אשר התאלמנו לפני 1999. על פי חוק קצבת השארים, הן אינן זכאיות לפיצוי הכספי בשונה לאלמנות הצעירות. בעקבותיו רבות מהאלמנות נכנסו למשברים כלכליים וקושי לסגור את החודש, רבות מהן מעידות כי הפיצוי הכספי היה יכול לתרום להן ותת קצת אוויר לנשימה שיעזור להן לעמוד על הרגליים, למרות הקושי והאובדן הכבד אותו הן חוות.

מהסיבה הזו החוק החדש אשר הוגש בכנסת בא לייצר תיקון לאי-צדק אותו חוות אלמנות המילואים הבוגרות כבר 21 ושנים, עליו אמון הארגון יחד עם חבר הכנסת בועז ביסמוט. הצעת החוק מבקשת שיתקיים שינוי בחוק ויכללו גם את אלמנות המילואים לפני שנת 1999.

למרות שעברו חמישים שנים מאז מלחמת יום הכיפורים, הטראומה נותרה בעינה

כנס נשים מדברות אובדן בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים...

גבורה ותהילה- ביטאון 'עוצמה', גיליון 95 בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים

לעיון בקובץ הדיגיטלי של הביטאון, כנסו לידיעה המלאה ...

כנס 'נשים מדברות אובדן' בהנחיית דנה וייס

לראשונה, יקיים ארגון אלמנות ויתומי צה"ל בשיתוף אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון כנס 'נשים מדברות אובדן' בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. ...

שאלות נוספות? צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן