Logo Idfwo He
מפגש אלמנות מצומצם בפתח תקווה מועדון אם המושבות

תלוש סכום אפס – דיי לקיזוזים של אלמנות הקבע

תיקון חקיקה הקובע כי שאריו של נפטר ששירת בשירות קבע יהיו זכאים הן לתגמולים מכוח חוק המשפחות והן לקצבאות השארים מכוח חוק שירות הקבע בצה"ל במובחן האחד מן השני.   כך, ייפסק המנהג המוזר בו נשלחים תלושים 'בסכום אפס' לשאריו של החלל

תוכן עניינים

תלוש סכום אפס – דיי לקיזוזים של אלמנות הקבע: הצעת חוק שהגיש ארגון אלמנות ויתומי צה"ל במושב החורף האחרון מבקשת לבטל את הקיזוזים המתבצעים לאלמנות הקבע.

מהי קצבת שארים לאלמנות?

קצבת השארים הינה התשלום החודשי לו זכאית האלמנה בגין החסכון הפנסיוני שצבר בעלה במהלך שירותו. אף שאין קשר בין החסכונות שצבר החלל לבין התגמולים המשולמים על ידי המדינה בגין אובדן, נקבע בחוק מנגנון קיזוז אשר מבטיח כי התגמול וקצבת השארים יחד לא יעלו על משכורתו הקובעת של החלל. קיזוז קצבת השארים באופן זה לא מביא בחשבון את השינוי הנומינלי בשכר אנשי הקבע בדרגה זהה לאורך השנים, הוא אף לא משקלל את ההתקדמות המקצועית וצמיחות השכר הפוטנציאליות שנגדעו באיבם. אך חמור מאלו, הקיזוז מקשר בין שתי זכאויות שאינן קשורות ועל ידי כך מאפשר קיזוז כספים שנחסכו על ידי החלל.

תיקון חקיקת קצבת שארים לאלמנות

לשם תיקון העיוות הגיש הארגון תיקון חקיקה הקובע כי שאריו של נפטר ששירת בשירות קבע יהיו זכאים הן לתגמולים מכוח חוק המשפחות והן לקצבאות השארים מכוח חוק שירות הקבע בצה"ל במובחן האחד מן השני.   כך, ייפסק המנהג המוזר בו נשלחים תלושים 'בסכום אפס' לשאריו של החלל.

למרות שעברו חמישים שנים מאז מלחמת יום הכיפורים, הטראומה נותרה בעינה

כנס נשים מדברות אובדן בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים...

גבורה ותהילה- ביטאון 'עוצמה', גיליון 95 בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים

לעיון בקובץ הדיגיטלי של הביטאון, כנסו לידיעה המלאה ...

כנס 'נשים מדברות אובדן' בהנחיית דנה וייס

לראשונה, יקיים ארגון אלמנות ויתומי צה"ל בשיתוף אגף משפחות, הנצחה ומורשת במשרד הביטחון כנס 'נשים מדברות אובדן' בסימן 50 שנה למלחמת יום הכיפורים. ...

שאלות נוספות? צרו איתנו קשר

דילוג לתוכן