Logo Idfwo He

כרטיסים לטקס הדלקת המשואות ושרים לזיכרם

מה בתכנית?

בכל שנה, מקבל הארגון הקצאת כרטיסים לטקסים הממלכתיים הבאים: טקס שרים לזכרם בכנסת, חזרה גנרלית לטקס הדלקת המשואות, טקס הדלקת המשואות.

איך זה עובד ?

על פי נוהל מרכז ההסברה של משרד התרבות והספורט, הכרטיסים לטקסי הדלקת המשואות יחולקו על פי הקריטריונים הבאים:

  1. כל אלמנה או יתום יכולים לשריין עד שני כרטיסים.
  2. תינתן עדיפות לאלמנות ויתומים בגילאי 75 פלוס.
  3. ניתן להשתתף בטקס אחד בכל חמש שנים. (לדוגמה, אם פלוני קיבל כרטיס לטקס בשנת 2022, הוא יהיה זכאי להשתתף שוב בטקס בשנת 2027)
  4.  הכרטיסים יחולקו על פי פיזור גיאוגרפי שוויוני.

הגשת בקשה לקבלת כרטיס תיפתח כחודשיים (לערך) לפני יום הזיכרון ותהיה פתוחה לרישום באזור האישי באתר.

שאלות ותשובות על הפעילות

ניתן להגיש בקשה לקבלת כרטיס באזור האישי באתר כחודשיים (לערך) לפני אירוע יום הזיכרון. שימו לב- הגשת בקשה לקבל כרטיס אינה מבטיחה השתתפות בטקס.

אנו נבדוק אם בקשתכם עומדת בקריטריונים של מרכז ההסברה ורק לאחר מכן תתקבל תשובה סופית.

כל אלמנה או יתום יכולים לשריין עד שני כרטיסים לטקס הדלקת המשואות או לחזרה הגנרלית.

שאלות נוספות על הפעילות?

דילוג לתוכן