Logo Idfwo He

אירוע חלוקת מלגות לימודים ושי נישואין

תאריך הפעילות הקרובה: 29.02.2024

מה בתכנית?

לימודים אקדמיים ונישואין הם נקודת ציון משמעותית בחייו של כל אדם ואישה. זוהי נקודה בה מתחיל מסע להקמת משפחה ולבחירת מקצוע ורכישת כלים להצלחה מקצועית ולמימוש עצמי במהלך החיים הבוגרים. כמו בכל צומת משמעותית בחייהם של האלמנות והיתומים, אנו בארגון נושאים את האחריות לתמוך בהם גם בנקודה חשובה זו על ידי הענת מלגות לימודים ללומדים לתואר ראשון או שני ושי נישואין לנשואים הטריים.

אנו מאמינים כי המסע לרכישת השכלה והקמת משפחה הינו מסע חשוב המהווה בחירה אחת מני רבות בחיים ואנו כאן כדי לחזקם לאורך הדרך.

ההרשמה להגשת בקשה לקבלת מלגה נפתחת בכל שנה במהלך חודש אוקטובר.

 

איך היה בפעמים קודמות

תאריך הפעילות הקרובה: 29.02.2024

שאלות ותשובות על הפעילות

האירוע מתקיים בדרך כלל בין סמטסר א' לסמסטר ב' של אותה שנת לימודים. לרוב- בחודש פברואר או מרץ.

הרישום למלגות ושי הנישואין נפתח בכל שנה בסביבות חודש אוקטובר. הרישום מתבצע דרך האזור האישי.

אלמנה או יתום חבר ארגון שנישא עד שנה אחורה ממועד הגשת הבקשה. השי הינו חד פעמי.

אלמנה או יתום חבר ארגון הלומד לתואר ראשון או שני במוסד מוכר על ידי המל"ג או הכשרה מקצועית המוכרת על ידי התמ"ת.

  • משך תכנית הלימודים לקבלת מלגת מלאה: כ-20 שעות סימסטריאליות ומעלה (לא יינתן אישור לתכנית קצרה מכך)
  • ניתן להגיש בקשה לתואר ראשון או שני (במידה ולא התקבלה מלגת לימודים לתואר הראשון)
  • לא יינתן סבסוד לתואר שלישי

שאלות נוספות על הפעילות?

דילוג לתוכן