Logo Idfwo He

נופש יתומים בוגרים בארץ

תאריך הפעילות הקרובה: 21.12.2023

מה בתכנית?

נופש שנתי בארץ- להנות ביחד מכוחה של הקהילה.

הנופש השנתי של יתומי ויתומות צה"ל וכוחות הביטחון הבוגרים מתקיים אחת לשנה ברחבי הארץ. הנופש נועד לגבש את קהילת היתומים הבוגרים תוך חיזוק קבוצת השווים ויצירת חוויות משותפות. ניתן להגיע לנופש היתומים השנתי בליווי בן או בת זוג. הנופש מתקיים באתרי תיירות שונים בארץ, לרוב בימי חמישי-שישי שבת בחודשים נובמבר או דצמבר. הרישום לנופש היתומים השנתי נפתח בדרך כלל בחודשים ספטמבר-אוקטובר.

איך היה בפעמים קודמות

תאריך הפעילות הקרובה: 21.12.2023

שאלות ותשובות על הפעילות

לרוב, מתקיים הנופש אחת לשנה באחד מסופי השבוע של חודש דצמבר.

כן! ניתן להירשם עם מלווה (חבר/ בן או בת זוג/ ילד וכולי) כל עוד הם מעל גיל 18.

שאלות נוספות על הפעילות?

דילוג לתוכן