Logo Idfwo He

שי לכיתה א'

מה בתכנית?

ארגון אלמנות ויתומי צה"ל חרת על דיגלו להיות שם עבור חברותיו וחבריו בצמתים המרכזיות בחייהם. תחילת הלימודים והעלייה לכיתה א' הינה ללא ספק אחת מצמתים אלו, ואנו גאים להעניק ליתומי צה"ל מדי שנה סל נדיב הכולל תיק לימודים, כלי כתיבה, מחברות ועוד. את השי יקבלו כל העולים והעולות לכיתה א' במהלך יולי- אוגוסט.

איך היה בפעמים קודמות

שאלות ותשובות על הפעילות

השי מגיע לעולים ולעולות לכיתה א' של אותה השנה במהלך החודשים יולי-אוגוסט.

שאלות נוספות על הפעילות?

דילוג לתוכן