Logo Idfwo He

שי ראש השנה

מה בתכנית?

אנו ממשיכים במסורת שבה כל אלמנה ויתום בוגר החברים בארגון מקבלים לביתם שי לראש השנה.

ראש השנה מביא עמו ריחות של התחדשות ועמם לעיתים גם מורכבות גדולה. הארגון חושב על האלמנות והיתומים ושואף להיות נוכח עבורם גם ברגע זה על ידי הענקת מתנה אישית לכל אחד ואחת מהם. 

שי ראש השנה מוענק לכל חבר או חברת ארגון מעל גיל 30 ובעל ותק של שנה ומעלה בארגון.

שאלות ותשובות על הפעילות

שי ראש השנה נשלח במהלך חודש ספטמר וצפוי להגיע עד סוף תקופת החגים.

בכל שנה השי משתנה ונבחר על ידי שאלון שמופץ בקרב חברות וחברי הארגון.

שאלות נוספות על הפעילות?

דילוג לתוכן